Berita bantuan rakyat Malaysia di Damsyik sudah tersebar! (2016)

Keluarga ini datang dari luar kem untuk meminta makanan di kem pelarian di Markaz Iwa yang ditaja hasil sumbangan rakyat malaysia. Alangkah indahnya jika bekas plastik anak ini terisi penuh dengan makanan. malangnya tidak boleh kerana makanan hanya dimasak mengikut jumlah sumbangan yang anda berikan.

Maka kalau lebih ramai rakyat Malaysia menderma lebih banyak makanan akan dimasak dan bekas plastik anak ini tentu sekali akan penuh dengan makanan.

Ayuh!! Penuhkan bekas plastik anak ini dengan hasil sumbangan anda.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *