Mesyuarat Gabung NGO kemanusian Syria

14/12/16 Pejabat Syria Care, Shah Alam Gabungan ngo kemanusian Syria yang terdiri daripada MyCARE, Syria Care Malaysia, Malaysian Humanitarian Aid and Relief (MAHAR), Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), IMAM Response & Relief Team (IMARET), Muslim Care Malaysia Society, Pertubuhan Sinar Damsyik Malaysia (PERSIDAM), Malaysia Life Line for Syria dan Yayasan Restu.

Mereka berkumpul bagi membincagkan isu terkini Syria dan tindakan seterusnya demi memperjuangkan isu kemanusian yang kian meruncing di Syria ketika ini, khusunya isu Aleppo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *