Sheikh Mahmud Dahla : Madrasah Bahrululum. Batu Pahat, Johor

Hari kedua pembacaan kitab Risalah Al-Mustarsyidin
15 Mac 2017
Hari kedua pembacaan kitab Risalah Al-Mustarsyidin
Madrasah Bahrululum, Batu Pahat, Johor
Semoga ilmu yang dikongsikan oleh Sheikh Mahmud Dahla memberi manfaat kepada mereka.
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *