Sheikh Mahmud Dahla : Madrasah Bahrululum, Batu Pahat, Johor (3)

16 Mac 2017

Hari terakhir pembacaan kitab Risalah Al-Mustarsyidin

Madrasah Bahrululum, Batu Pahat, Johor

Semoga ilmu yang dikongsikan oleh Sheikh Mahmud Dahla memberi manfaat kepada mereka.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *